De blauwe planeet boeit, diept uit en begrijpt

U haalt het beste resultaat uit elke leerling met De blauwe planeet omdat de methode boeit, uitdiept en begrijpelijk is.

Boeit door spannend onderzoek
Waar komen Nederlanders vandaan? Kan de regen opraken? Welke schat ligt er onder jouw school? De blauwe planeet prikkelt leerlingen met spannende vragen die hun blik op de wereld verruimen. Vragen die uitnodigen tot nader onderzoek in de eigen omgeving.

Diept uit door topografie en kaartvaardigheid
Al in groep 3 beginnen de leerlingen met voorbereidende kaartvaardigheid. Vanaf groep 6 oefenen ze zelfstandig.
De blauwe planeet biedt een thematische leerlijn voor kaartvaardigheid en topografie. In het eerste deel van de les staat kaartvaardigheid centraal, in het tweede deel topografie. Daarnaast is er een cursorische leerlijn voor topografie:

  • Leerlingen oefenen de basistopografielijst met kopieerbladen.
  • Leerlingen oefenen de provincies, alle wateren en zelfs alle topografie van een heel leerjaar met de oefensoftware.

Begrijpt door aandacht voor taal
Taal vormt voor sommige leerlingen een drempel om de aardrijkskundelessen goed te begrijpen. Daarom besteedt De blauwe planeet systematisch aandacht aan:

  • Schooltaalwoorden als ‘conclusie’ en ‘argument’.
  • Het toelichten van begrippen: de vaktaalwoorden worden per les aangegeven, toegelicht en ondersteund met beeld en animatie.
  • Lezen: teksten op het juiste niveau, én mee te lezen en te beluisteren in de oefensoftware.

Zichtzending aanvragen