Ook voor SBO

De blauwe planeet is ook uitstekend inzetbaar op SBO scholen dankzij de concentrische opbouw, aandacht voor taalontwikkeling en aantrekkelijk visuele aspecten.

Concentrische opbouw
Alle methoden hebben een concentrische opbouw. De lessen zijn zo geordend dat de leerstof herhaald en verdiept wordt in opvolgende periodes. Dit betekent dat u alle thema's en onderwerpen behandelt, ook wanneer u de methode niet tot en met groep 8 inzet.

Aandacht voor taalontwikkeling
Taal vormt voor veel SBO leerlingen een drempel bij het volgen van de lessen van de kennisgebieden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan taalgebruik en taalontwikkeling. Daarnaast bieden de methoden een consistente lijn voor het leren van begrippen, aanwijzingen voor lezen, luisteren, schrijven en samenwerkend leren en is er speciale aandacht voor schooltaalwoorden. Alle teksten in de boeken houden bovendien rekening met de leesniveaus en CLIB-normen. Alle teksten zijn mee te lezen en te beluisteren in de oefensoftware.

Aantrekkelijke visuele ondersteuning
De methoden bevatten aantrekkelijke beelden die de stof levendiger maken. De uitleg van begrippen wordt met beelden en animaties ondersteund: de prachtige foto's en filmpjes kunt u via het digibord in uw klas tonen.

Bekijk hiervan voorbeelden in de software van De blauwe planeet, Speurtocht en NatuNiek.